St. Thomas, Keyham

<< Previous Photo 
St. Thomas, Keyham

St. Thomas, Keyham
The church by the bus stop!
<< Previous Photo